Andringa Caljé De Jager & Schoonbeek Advocaten (ACJS Advocaten) is per 1 november 2013 opgericht. ACJS Advocaten is gespecialiseerd in het verlenen van rechtsbescherming aan ondernemingen en particulieren bij controlerend, handhavend dan wel sanctionerend optreden van de overheid. Het kan daarbij gaan om optreden door het OM, FIOD, Belastingdienst, Douane, AFM, DNB, ACM, NZA en de Inspectie SZW, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en de Inspectie Leefomgeving en Transport. Als u geconfronteerd wordt met handhaving, opsporing en vervolging door de overheid biedt ACJS Advocaten deskundige bijstand. ACJS Advocaten streeft naar een praktische oplossing die recht doet aan de belangen van u en/of uw onderneming. Zo nodig voert ACJS Advocaten procedures. Daarnaast adviseert ACJS Advocaten over rechten en verplichtingen tegenover toezichthouders en strafrechtelijke autoriteiten, het voorkomen van onderzoek en handhaving, een goede voorbereiding daarop alsmede over compliance en tuchtrecht.

ANDRINGA CALJÉ DE JAGER & SCHOONBEEK ADVOCATEN
“WEENA 200”, WEENA 222, TOREN C
3012 NJ ROTTERDAM
T: + 31 (0)10 3070170
F:  +31 (0)10 3070179